لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد رضا میر عبدالحق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد رضا میر عبدالحق

دکتر محمد رضا میر عبدالحق
(با 0 رای)
دکتر محمد رضا میر عبدالحقدکتر محمد رضا میر عبدالحق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 46241شماره نظام پزشکی: 46241
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر محمد رضا میر عبدالحقدکتر محمد رضا میر عبدالحق
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 46241شماره نظام پزشکی: 46241
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر محمد رضا میر عبدالحق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: