لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمدرضا گیتی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمدرضا گیتی

دکتر محمدرضا گیتی
(با 0 رای)
دکتر محمدرضا گیتیدکتر محمدرضا گیتی
فلوشیپ جراحی شانهفلوشیپ جراحی شانه
شماره نظام پزشکی: 31202شماره نظام پزشکی: 31202
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر محمدرضا گیتیدکتر محمدرضا گیتی
فلوشیپ جراحی شانهفلوشیپ جراحی شانه
شماره نظام پزشکی: 31202شماره نظام پزشکی: 31202
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر محمدرضا گیتی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: