لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد رضا فتح العلومی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد رضا فتح العلومی

دکتر محمد رضا فتح العلومی
(با 0 رای)
دکتر محمد رضا فتح العلومیدکتر محمد رضا فتح العلومی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 24713شماره نظام پزشکی: 24713
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد رضا فتح العلومیدکتر محمد رضا فتح العلومی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 24713شماره نظام پزشکی: 24713
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر محمد رضا فتح العلومی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: