لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد نوری زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد نوری زاده

دکتر محمد نوری زاده
(با 0 رای)
دکتر محمد نوری زادهدکتر محمد نوری زاده
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 116908شماره نظام پزشکی: 116908
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر محمد نوری زادهدکتر محمد نوری زاده
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 116908شماره نظام پزشکی: 116908
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر محمد نوری زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: