لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد خانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد خانی

دکتر محمد خانی
(با 0 رای)
دکتر محمد خانیدکتر محمد خانی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 26823شماره نظام پزشکی: 26823
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر محمد خانیدکتر محمد خانی
فلوشیپ اکوکاردیوگرافیفلوشیپ اکوکاردیوگرافی
شماره نظام پزشکی: 26823شماره نظام پزشکی: 26823
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محمد خانی
دکتر محمد خانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: