لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد کاظمیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد کاظمیان

دکتر محمد کاظمیان
(با 0 رای)
دکتر محمد کاظمیاندکتر محمد کاظمیان
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شماره نظام پزشکی: 23818شماره نظام پزشکی: 23818
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1364)
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1368)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد کاظمیاندکتر محمد کاظمیان
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شماره نظام پزشکی: 23818شماره نظام پزشکی: 23818
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1364)
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (سال 1368)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد کاظمیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: