لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر سید محمد جواد مرتضوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر سید محمد جواد مرتضوی

دکتر سید محمد جواد مرتضوی
(با 0 رای)
دکتر سید محمد جواد مرتضویدکتر سید محمد جواد مرتضوی
فوق تخصص جراحی تعویض مفصل ران و اندام‌های تحتانیفوق تخصص جراحی تعویض مفصل ران و اندام‌های تحتانی
شماره نظام پزشکی: 42166شماره نظام پزشکی: 42166
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر سید محمد جواد مرتضویدکتر سید محمد جواد مرتضوی
فوق تخصص جراحی تعویض مفصل ران و اندام‌های تحتانیفوق تخصص جراحی تعویض مفصل ران و اندام‌های تحتانی
شماره نظام پزشکی: 42166شماره نظام پزشکی: 42166
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر سید محمد جواد مرتضوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: