لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد حسین چگینی کرد

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد حسین چگینی کرد

دکتر محمد حسین چگینی کرد
(با 0 رای)
دکتر محمد حسین چگینی کرددکتر محمد حسین چگینی کرد
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 66843شماره نظام پزشکی: 66843
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد حسین چگینی کرددکتر محمد حسین چگینی کرد
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 66843شماره نظام پزشکی: 66843
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر محمد حسین چگینی کرد را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: