لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد حسن کاسب

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد حسن کاسب

دکتر محمد حسن کاسب
(با 0 رای)
دکتر محمد حسن کاسبدکتر محمد حسن کاسب
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 21349شماره نظام پزشکی: 21349
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد حسن کاسبدکتر محمد حسن کاسب
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 21349شماره نظام پزشکی: 21349
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دکتر محمد حسن کاسب را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: