لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد حسن غلامی نوده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد حسن غلامی نوده

دکتر محمد حسن غلامی نوده
(با 0 رای)
دکتر محمد حسن غلامی نودهدکتر محمد حسن غلامی نوده
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 66827شماره نظام پزشکی: 66827
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد حسن غلامی نودهدکتر محمد حسن غلامی نوده
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 66827شماره نظام پزشکی: 66827
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر محمد حسن غلامی نوده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: