لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد هادی سعید مدقق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد هادی سعید مدقق

دکتر محمد هادی سعید مدقق
(با 0 رای)
دکتر محمد هادی سعید مدققدکتر محمد هادی سعید مدقق
فوق تخصص جراحی عروقفوق تخصص جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 29186شماره نظام پزشکی: 29186
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد هادی سعید مدققدکتر محمد هادی سعید مدقق
فوق تخصص جراحی عروقفوق تخصص جراحی عروق
شماره نظام پزشکی: 29186شماره نظام پزشکی: 29186
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
نشانی مراکز فعال دکتر محمد هادی سعید مدقق
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محمد هادی سعید مدقق
دکتر محمد هادی سعید مدقق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: