لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد قناعت پیشه

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد قناعت پیشه

دکتر محمد قناعت پیشه
(با 0 رای)
دکتر محمد قناعت پیشهدکتر محمد قناعت پیشه
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 16313شماره نظام پزشکی: 16313
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد قناعت پیشهدکتر محمد قناعت پیشه
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 16313شماره نظام پزشکی: 16313
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر محمد قناعت پیشه را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: