لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد قاسم شمس

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد قاسم شمس

دکتر محمد قاسم شمس
(با 0 رای)
دکتر محمد قاسم شمسدکتر محمد قاسم شمس
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 29291شماره نظام پزشکی: 29291
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
0
(با 0 رای)
دکتر محمد قاسم شمسدکتر محمد قاسم شمس
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
شماره نظام پزشکی: 29291شماره نظام پزشکی: 29291
متخصص جراحی دهان، فک و صورتمتخصص جراحی دهان، فک و صورت
دکتر محمد قاسم شمس را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: