لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد بهکام شادمهر

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد بهکام شادمهر

دکتر محمد بهکام شادمهر
(با 0 رای)
دکتر محمد بهکام شادمهردکتر محمد بهکام شادمهر
فوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکسفوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکس
شماره نظام پزشکی: 27919شماره نظام پزشکی: 27919
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد بهکام شادمهردکتر محمد بهکام شادمهر
فوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکسفوق تخصص جراحی قفسه صدری - جراحی توراکس
شماره نظام پزشکی: 27919شماره نظام پزشکی: 27919
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر محمد بهکام شادمهر را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: