لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی
(با 0 رای)
دکتر محمد آیتی فیروزآبادیدکتر محمد آیتی فیروزآبادی
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 105016شماره نظام پزشکی: 105016
0
(با 0 رای)
دکتر محمد آیتی فیروزآبادیدکتر محمد آیتی فیروزآبادی
فلوشیپ جراحی زانوفلوشیپ جراحی زانو
شماره نظام پزشکی: 105016شماره نظام پزشکی: 105016
نشانی مراکز فعال دکتر محمد آیتی فیروزآبادی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
نسخه نرم افزار: