لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد احمدزاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد احمدزاده

دکتر محمد احمدزاده
(با 0 رای)
دکتر محمد احمدزادهدکتر محمد احمدزاده
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 47719شماره نظام پزشکی: 47719
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
0
(با 0 رای)
دکتر محمد احمدزادهدکتر محمد احمدزاده
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 47719شماره نظام پزشکی: 47719
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
نشانی مراکز فعال دکتر محمد احمدزاده
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
دکتر محمد احمدزاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: