لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمدرضا محبان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمدرضا محبان

دکتر محمدرضا محبان
(با 0 رای)
دکتر محمدرضا محباندکتر محمدرضا محبان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21505شماره نظام پزشکی: 21505
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر محمدرضا محباندکتر محمدرضا محبان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 21505شماره نظام پزشکی: 21505
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
نسخه نرم افزار: