لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد ابراهیم اوحدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد ابراهیم اوحدی

دکتر محمد ابراهیم اوحدی
(با 0 رای)
اولین وقت آزاد: در 4 روز
دکتر محمد ابراهیم اوحدیدکتر محمد ابراهیم اوحدی
متخصص روان‌پزشکیمتخصص روان‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 17863شماره نظام پزشکی: 17863
متخصص روان‌پزشکیمتخصص روان‌پزشکی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد ابراهیم اوحدیدکتر محمد ابراهیم اوحدی
متخصص روان‌پزشکیمتخصص روان‌پزشکی
شماره نظام پزشکی: 17863شماره نظام پزشکی: 17863
اولین وقت آزاد: در 4 روز
متخصص روان‌پزشکیمتخصص روان‌پزشکی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزرو مشاوره پزشکی دکتر محمد ابراهیم اوحدی

رزرو مشاوره پزشکی دکتر محمد ابراهیم اوحدی

تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نشانی مراکز فعال دکتر محمد ابراهیم اوحدی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
دکتر محمد ابراهیم اوحدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: