لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر میرمصطفی کلانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر میرمصطفی کلانی

دکتر میرمصطفی کلانی
(با 0 رای)
دکتر میرمصطفی کلانیدکتر میرمصطفی کلانی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 32421شماره نظام پزشکی: 32421
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر میرمصطفی کلانیدکتر میرمصطفی کلانی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 32421شماره نظام پزشکی: 32421
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر میرمصطفی کلانی
دکتر میرمصطفی کلانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: