لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مینو فلاحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مینو فلاحی

دکتر مینو فلاحی
(با 0 رای)
دکتر مینو فلاحیدکتر مینو فلاحی
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شماره نظام پزشکی: 40928شماره نظام پزشکی: 40928
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مینو فلاحیدکتر مینو فلاحی
فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولدفوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد
شماره نظام پزشکی: 40928شماره نظام پزشکی: 40928
متخصص بیماریهای کودکان - اطفالمتخصص بیماریهای کودکان - اطفال
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مینو فلاحی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: