لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مینا لطیفی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مینا لطیفی

دکتر مینا لطیفی
(با 0 رای)
دکتر مینا لطیفیدکتر مینا لطیفی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 82120شماره نظام پزشکی: 82120
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مینا لطیفیدکتر مینا لطیفی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 82120شماره نظام پزشکی: 82120
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مینا لطیفی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: