لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهران دوغایی مقدم

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهران دوغایی مقدم

دکتر مهران دوغایی مقدم
(با 0 رای)
دکتر مهران دوغایی مقدمدکتر مهران دوغایی مقدم
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 42725شماره نظام پزشکی: 42725
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مهران دوغایی مقدمدکتر مهران دوغایی مقدم
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 42725شماره نظام پزشکی: 42725
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مهران دوغایی مقدم را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: