لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محراب مرزبان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محراب مرزبان

دکتر محراب مرزبان
(با 0 رای)
دکتر محراب مرزباندکتر محراب مرزبان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 36074شماره نظام پزشکی: 36074
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر محراب مرزباندکتر محراب مرزبان
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 36074شماره نظام پزشکی: 36074
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر محراب مرزبان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: