لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهدی وجدانیان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهدی وجدانیان

دکتر مهدی وجدانیان
اولین وقت آزاد: در 5 روز
دکتر مهدی وجدانیاندکتر مهدی وجدانیان
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 109257شماره نظام پزشکی: 109257
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
0
دکتر مهدی وجدانیاندکتر مهدی وجدانیان
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی
شماره نظام پزشکی: 109257شماره نظام پزشکی: 109257
اولین وقت آزاد: در 5 روز
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژیفوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه دکتر مهدی وجدانیان

رزومه دکتر مهدی وجدانیان

  • عضو انجمن روماتولوژی ایران
رزومه دکتر مهدی وجدانیان
رزرو مشاوره پزشکی دکتر مهدی وجدانیان

رزرو مشاوره پزشکی دکتر مهدی وجدانیان

تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نشانی مراکز فعال دکتر مهدی وجدانیان
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر مهدی وجدانیان
دکتر مهدی وجدانیان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: