لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مسعود قاسمی فیروز آبادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مسعود قاسمی فیروز آبادی

دکتر مسعود قاسمی فیروز آبادی
(با 0 رای)
دکتر مسعود قاسمی فیروز آبادیدکتر مسعود قاسمی فیروز آبادی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 28918شماره نظام پزشکی: 28918
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مسعود قاسمی فیروز آبادیدکتر مسعود قاسمی فیروز آبادی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 28918شماره نظام پزشکی: 28918
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مسعود قاسمی فیروز آبادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: