لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مرضیه عباسی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مرضیه عباسی

دکتر مرضیه عباسی
(با 0 رای)
دکتر مرضیه عباسیدکتر مرضیه عباسی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 56841شماره نظام پزشکی: 56841
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر مرضیه عباسیدکتر مرضیه عباسی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 56841شماره نظام پزشکی: 56841
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر مرضیه عباسی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: