لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مریم فتحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مریم فتحی

دکتر مریم فتحی
(با 0 رای)
دکتر مریم فتحیدکتر مریم فتحی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 122926شماره نظام پزشکی: 122926
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مریم فتحیدکتر مریم فتحی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 122926شماره نظام پزشکی: 122926
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مریم فتحی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: