لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر منصوره شعبانی زنجانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر منصوره شعبانی زنجانی

دکتر منصوره شعبانی زنجانی
(با 0 رای)
دکتر منصوره شعبانی زنجانیدکتر منصوره شعبانی زنجانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 23330شماره نظام پزشکی: 23330
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر منصوره شعبانی زنجانیدکتر منصوره شعبانی زنجانی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 23330شماره نظام پزشکی: 23330
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر منصوره شعبانی زنجانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: