لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر منوچهر بهنیا

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر منوچهر بهنیا

دکتر منوچهر بهنیا
(با 0 رای)
دکتر منوچهر بهنیادکتر منوچهر بهنیا
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 21410شماره نظام پزشکی: 21410
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر منوچهر بهنیادکتر منوچهر بهنیا
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 21410شماره نظام پزشکی: 21410
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
نشانی مراکز فعال دکتر منوچهر بهنیا
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
دکتر منوچهر بهنیا را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: