لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مجید رستمی تهرانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مجید رستمی تهرانی

دکتر مجید رستمی تهرانی
(با 0 رای)
دکتر مجید رستمی تهرانیدکتر مجید رستمی تهرانی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 37119شماره نظام پزشکی: 37119
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر مجید رستمی تهرانیدکتر مجید رستمی تهرانی
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 37119شماره نظام پزشکی: 37119
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دکتر مجید رستمی تهرانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: