لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهتاب مستشار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهتاب مستشار

دکتر مهتاب مستشار
(با 0 رای)
دکتر مهتاب مستشاردکتر مهتاب مستشار
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 51669شماره نظام پزشکی: 51669
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مهتاب مستشاردکتر مهتاب مستشار
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 51669شماره نظام پزشکی: 51669
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مهتاب مستشار را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: