لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهسا شفیعی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهسا شفیعی

دکتر مهسا شفیعی
(با 0 رای)
دکتر مهسا شفیعیدکتر مهسا شفیعی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 116707شماره نظام پزشکی: 116707
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر مهسا شفیعیدکتر مهسا شفیعی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 116707شماره نظام پزشکی: 116707
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
نسخه نرم افزار: