لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهناز مه پیما

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهناز مه پیما

دکتر مهناز مه پیما
(با 0 رای)
دکتر مهناز مه پیمادکتر مهناز مه پیما
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 33090شماره نظام پزشکی: 33090
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مهناز مه پیمادکتر مهناز مه پیما
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 33090شماره نظام پزشکی: 33090
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر مهناز مه پیما
دکتر مهناز مه پیما را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: