لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمودرضا عدن

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمودرضا عدن

دکتر محمودرضا عدن
(با 0 رای)
دکتر محمودرضا عدندکتر محمودرضا عدن
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 47300شماره نظام پزشکی: 47300
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
0
(با 0 رای)
دکتر محمودرضا عدندکتر محمودرضا عدن
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
شماره نظام پزشکی: 47300شماره نظام پزشکی: 47300
متخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجریمتخصص جراحی مغز و اعصاب - نوروسرجری
دکتر محمودرضا عدن را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: