لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمود آستانه

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمود آستانه

دکتر محمود آستانه
(با 0 رای)
دکتر محمود آستانهدکتر محمود آستانه
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 12862شماره نظام پزشکی: 12862
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر محمود آستانهدکتر محمود آستانه
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 12862شماره نظام پزشکی: 12862
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر محمود آستانه را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: