لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ماه منیر جهانگیری

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ماه منیر جهانگیری

دکتر ماه منیر جهانگیری
(با 0 رای)
دکتر ماه منیر جهانگیریدکتر ماه منیر جهانگیری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 30392شماره نظام پزشکی: 30392
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر ماه منیر جهانگیریدکتر ماه منیر جهانگیری
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 30392شماره نظام پزشکی: 30392
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر ماه منیر جهانگیری را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: