لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهدی مشفق

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهدی مشفق

دکتر مهدی مشفق
(با 0 رای)
دکتر مهدی مشفقدکتر مهدی مشفق
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 120071شماره نظام پزشکی: 120071
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر مهدی مشفقدکتر مهدی مشفق
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
شماره نظام پزشکی: 120071شماره نظام پزشکی: 120071
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژیمتخصص بیماری‌های مغز و اعصاب - نورولوژی
دکتر مهدی مشفق را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: