لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهدی خواجوی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهدی خواجوی

دکتر مهدی خواجوی
(با 0 رای)
دکتر مهدی خواجویدکتر مهدی خواجوی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 18240شماره نظام پزشکی: 18240
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مهدی خواجویدکتر مهدی خواجوی
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
شماره نظام پزشکی: 18240شماره نظام پزشکی: 18240
متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردنمتخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مهدی خواجوی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: