لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهدی فتحی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهدی فتحی

دکتر مهدی فتحی
(با 0 رای)
دکتر مهدی فتحیدکتر مهدی فتحی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 17391شماره نظام پزشکی: 17391
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر مهدی فتحیدکتر مهدی فتحی
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 17391شماره نظام پزشکی: 17391
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر مهدی فتحی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: