لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر مهدی فرهادی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر مهدی فرهادی

دکتر مهدی فرهادی
(با 0 رای)
دکتر مهدی فرهادیدکتر مهدی فرهادی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 79130شماره نظام پزشکی: 79130
0
(با 0 رای)
دکتر مهدی فرهادیدکتر مهدی فرهادی
پزشک عمومیپزشک عمومی
شماره نظام پزشکی: 79130شماره نظام پزشکی: 79130
دکتر مهدی فرهادی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: