لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محبوبه حامدی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محبوبه حامدی

دکتر محبوبه حامدی
(با 0 رای)
دکتر محبوبه حامدیدکتر محبوبه حامدی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 91378شماره نظام پزشکی: 91378
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر محبوبه حامدیدکتر محبوبه حامدی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 91378شماره نظام پزشکی: 91378
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر محبوبه حامدی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: