لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
(با 2 رای)
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقیدکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 21318شماره نظام پزشکی: 21318
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1360)
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1364)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
4.5
(با 2 رای)
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقیدکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری
شماره نظام پزشکی: 21318شماره نظام پزشکی: 21318
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1360)
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیریمتخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1364)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
رزومه دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

رزومه دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی

  •  استاد دانشگاه تهران - مقالات علمی متعدد نزدیک به 85 مقاله
  • عضو انجمن بیماری های عفونی
  • عضو انجمن حمایت از بیماران عفونی
  • عضو انجمن باکتری شناسی ایران
رزومه دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
نظر مراجعین درباره دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
تصویر کاربر
مهدی
امتیازدهی به پزشک
تاریخ: 28 اسفند 1402
ساعت: 14:55
تصویر کاربر
مهری
امتیازدهی به پزشک
تاریخ: 28 دی 1400
ساعت: 16:53
نشانی مراکز فعال دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
درمانگاه دکتر سودبخش بیمارستان آتیه
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی
دکتر محبوبه حاجی عبدالباقی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: