لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر محمد حسین جاویانی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر محمد حسین جاویانی

دکتر محمد حسین جاویانی
(با 0 رای)
دکتر محمد حسین جاویانیدکتر محمد حسین جاویانی
فلوشیپ جراحی دستفلوشیپ جراحی دست
شماره نظام پزشکی: 37986شماره نظام پزشکی: 37986
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر محمد حسین جاویانیدکتر محمد حسین جاویانی
فلوشیپ جراحی دستفلوشیپ جراحی دست
شماره نظام پزشکی: 37986شماره نظام پزشکی: 37986
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر محمد حسین جاویانی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: