لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لینا جاودان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لینا جاودان

دکتر لینا جاودان
(با 0 رای)
دکتر لینا جاوداندکتر لینا جاودان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 89825شماره نظام پزشکی: 89825
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر لینا جاوداندکتر لینا جاودان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 89825شماره نظام پزشکی: 89825
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر لینا جاودان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: