لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لیلی صفدریان

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لیلی صفدریان

دکتر لیلی صفدریان
(با 0 رای)
دکتر لیلی صفدریاندکتر لیلی صفدریان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 16483شماره نظام پزشکی: 16483
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر لیلی صفدریاندکتر لیلی صفدریان
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 16483شماره نظام پزشکی: 16483
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر لیلی صفدریان را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: