لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لعیا سام

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لعیا سام

دکتر لعیا سام
(با 0 رای)
دکتر لعیا سامدکتر لعیا سام
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 36133شماره نظام پزشکی: 36133
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر لعیا سامدکتر لعیا سام
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 36133شماره نظام پزشکی: 36133
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر لعیا سام را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: