لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لاله قانعی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لاله قانعی

دکتر لاله قانعی
(با 0 رای)
دکتر لاله قانعیدکتر لاله قانعی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی
شماره نظام پزشکی: 75076شماره نظام پزشکی: 75076
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
0
(با 0 رای)
دکتر لاله قانعیدکتر لاله قانعی
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژیفوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم - اندوکرینولوژی
شماره نظام پزشکی: 75076شماره نظام پزشکی: 75076
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر لاله قانعی
دکتر لاله قانعی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: