لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لاله فرزادی نیاکی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لاله فرزادی نیاکی

دکتر لاله فرزادی نیاکی
(با 0 رای)
دکتر لاله فرزادی نیاکیدکتر لاله فرزادی نیاکی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 108998شماره نظام پزشکی: 108998
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر لاله فرزادی نیاکیدکتر لاله فرزادی نیاکی
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق - اینترونشنال کاردیولوژی - بزرگسالان
شماره نظام پزشکی: 108998شماره نظام پزشکی: 108998
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
نسخه نرم افزار: