لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر لادن ناظر

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر لادن ناظر

دکتر لادن ناظر
(با 0 رای)
دکتر لادن ناظردکتر لادن ناظر
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 58350شماره نظام پزشکی: 58350
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر لادن ناظردکتر لادن ناظر
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 58350شماره نظام پزشکی: 58350
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر لادن ناظر را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: