لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر کبری آقا مفید

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر کبری آقا مفید

دکتر کبری آقا مفید
(با 0 رای)
دکتر کبری آقا مفیددکتر کبری آقا مفید
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 27427شماره نظام پزشکی: 27427
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
0
(با 0 رای)
دکتر کبری آقا مفیددکتر کبری آقا مفید
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
شماره نظام پزشکی: 27427شماره نظام پزشکی: 27427
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازاییجراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
دکتر کبری آقا مفید را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: